18 en 19 september 2019 – Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Op 18 en 19 september 2019 vindt de vierde editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats in de LocHal in Tilburg.

Bekijk het programma van het congres.

19, 26 september, 3, 10 en 11 oktober 2019 – Opleiding Gebiedsregisseur

Op 19 september 2019 gaat de tweede editie van de opleiding Gebiedsregisseur van start in La Vie Utrecht.

Bekijk hier het programma van de opleiding.

26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14 en 15 november 2019 – Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden

Op 26 september 2019 gaat de zevende editie van de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden van start in La Vie Utrecht.

Bekijk hier het programma van de opleiding.

1, 8, 29 oktober, 5, 12 en 13 november 2019 – Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Op 1 oktober 2019 gaat de vijfde editie van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen van start in BCN Utrecht (Daltonlaan).

Bekijk hier het programma van de cursus.

1, 8 en 29 oktober 2019 – Opleiding Integraal toezichthouder handhaving

Op 1 oktober 2019 start de opleiding Integraal toezichthouder handhaving in La Vie Utrecht.

Bekijk hier het programma van de opleiding.

1, 8 en 29 oktober 2019 – Cursus Suïcidepreventie

Op 1 oktober 2019 start de cursus Suïcidepreventie  in La Vie Utrecht.

Bekijk hier het programma van de cursus.

3, 10 en 31 oktober 2019 – APV & Bijzondere Wetten

Op 3 oktober 2019 start de cursus APV & Bijzondere Wetten in La Vie Utrecht.

Bekijk hier het programma van de cursus.

8 en 9 oktober 2019 – Congres Radicalisering & Terrorisme

Op 8 en 9 oktober 2019 vindt de vijfde editie van het congres Radicalisering & Terrorisme plaats op The Hague Security Delta Campus.

Bekijk het programma van het congres.

15 oktober en 5 november 2019 – Training Casus- en procesregie

Op 15 oktober en 5 november 2019 vindt de training Casus- en procesregie op zorg en veiligheid plaats.

Bekijk het programma van de training.

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019 – Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Op 31 oktober 2019 start de negende editie van de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid in La Vie te Utrecht.

Bekijk hier het programma van de opleiding.

 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019- Opleiding bibob coördinator

Op 31 oktober 2019 gaat de zevende editie van de opleiding bibob coördinator van start in La Vie te Utrecht.

Bekijk hier het programma van de opleiding.

5, 12, 19 en 26 november 2019 – Cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte

Op 5 november 2019 gaat de tweede editie van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte van start bij BCN Utrecht (Daltonlaan).

Bekijk hier het programma van de cursus.

3, 10, 17 en 18 december 2019 – Opleiding Coördinator armoedebestrijding

Op 3 december 2019 gaat de opleiding Coördinator armoedebestrijding van start bij La Vie te Utrecht.

Bekijk hier het programma van de opleiding.

3, 10 en 17 december 2019 – Opleiding Inzicht in Criminologie

Op 3 december 2019 start de tweede editie van de verkorte opleiding Inzicht in Criminologie bij BCN Utrecht (Daltonlaan).

Bekijk hier het programma van de opleiding.

 3, 10, 17 en 18 december 2019 – Cursus Crisismanagement in de praktijk

Op 3 december 2019 start de derde editie van de cursus Crisismanagent in de praktijk bij BCN Utrecht (Daltonlaan)

Bekijk hier het programma van de cursus.

5, 12 en 19 december 2019 – Cursus Bestuursrechtelijk handhaven

Op 5 december 2019 start de derde editie van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven bij La Vie Utrecht.

Bekijk hier het programma van de cursus.

5, 12 en 19 december 2019 – Cursus Predictive profiling

Op 5 december 2019 start de tweede editie van de cursus Predictive profiling bij BCN Utrecht (Daltonlaan).

Bekijk hier het programma van de cursus.

5, 12 en 19 december 2019 – Cursus Waarheidsvinding

Op 5 december 2019 gaat de derde editie van de cursus Waarheidsvinding van start bij BCN Utrecht (Daltonlaan).

Bekijk hier het programma van de cursus.

7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 3 en 10 maart 2020 – Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Op 7 januari 2020 start de vijfde editie van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning in La Vie te Utrecht.

Bekijk het programma van de cursus.

16, 23 en 30 januari 2020 – Cursus Aanpak woonoverlast

Op 16 januari 2020 start de cursus Aanpak woonoverlast bij La Vie Utrecht.

Bekijk hier het programma van de cursus.

12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020  – Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Op 14 maart 2020 start de zevende editie van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid in La Vie te Utrecht.

Bekijk hier het programma van de cursus.

12, 19 en 26 maart 2020 – Cursus Crisiscommunicatie

Op 12 maart 2020 start de cursus Crisiscommunicatie bij BCN Utrecht (Daltonlaan).

Bekijk hier het programma van de cursus.

23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2019 – Opleiding wijk- en gebiedsmanager

Op 23 mei 2019 gaat de elfde editie van de opleiding wijk- en gebiedsmanager van start bij BCN Utrecht (Daltonlaan).

Bekijk hier het programma van de opleiding.

4, 11, 18, 25 en 26 juni 2019 – Opleiding procesregisseur personen met verward gedrag

Op 4 juni 2019 gaat de tweede editie van de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag van start in BCN (Daltonlaan) te Utrecht.

Bekijk het programma van de opleiding.

Bijeenkomsten, cursussen en opleidingen uit het verleden

Dagvoorzitterschap Regiodag Samen tegen mensenhandel voor Lumens – september 2019

Incompany training Procesregisseur personen met verward gedrag voor gemeente Goes – september 2019

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid voor gemeente Breda – september 2019

Incompany training Wijkcoördinator voor gemeente Hilversum – juli 2019

Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag – juni 2019

Workshop Regievoering bij Complexe Problematiek voor het Actiecentrum Zorg en Veiligheid Groningen – mei 2019

Opleiding Wijk- en gebiedsmanager – mei 2019

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2019

Opleiding Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling – maart 2019

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden – maart 2019

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit – maart 2019

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme – februari 2019

Congres Personen met verward gedrag – januari 2019

Cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid – december 2018

Cursus Bestuursrechtelijk handhaven – december 2018

Cursus Predictive profiling – december 2018

Cursus Waarheidsvinding – december 2018

Cursus Crisismanagement in de praktijk – december 2018

Verkorte opleiding Inzicht in de Criminologie – december 2018

Congres Drones in het publieke domein – november 2018

Opleiding wijk- en gebiedsmanager – november 2018

Cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte – november 2018

Opleiding Bibob coördinator – november 2018

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2018

Congres Radicalisering & Terrorisme – oktober 2018

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – oktober 2018

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2018

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit – september 2018

Opleiding procesregisseur personen met verward gedrag – juni 2018

Opleiding wijk- en gebiedsmanager – mei 2018

Opleiding gebiedsregisseur – april 2018

Opleiding Overlastcoördinator – maart 2018

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling – maart 2018

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2018

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden – maart 2018

Internationale excursie Terreurbestrijding – februari 2018

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme – februari 2018

Congres Personen met verward gedrag – januari 2018

Incompany training Overlastcoördinator – gemeente Almelo – januari 2018

Congres Radicalisering & Terrorisme – december 2017

Cursus Bestuursrechtelijk handhaven – december 2017

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2017

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – oktober 2017

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2017

Opleiding regisseur multi probleemgezinnen – september 2017

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit – september 2017

Opleiding wijk- en gebiedsmanager – juni 2017

Incompany training wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – gemeente Ede – juni 2017

Incompany training wijk- en gebiedsmanager – gemeente Zundert – mei 2017

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2017

Opleiding Overlastcoördinator – maart 2017

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden – maart 2017

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicaliseringen terrorisme – februari 2017

Congres Radicalisering & Terrorisme – januari 2017

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – gemeente Cappelle aan den IJssel – januari 2017

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – januari 2017

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning – januari 2017

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2016

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling – november 2016

Internationale excursie radicalisering & (contra)terrorisme in Brussel – oktober 2016

Incompany training Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – gemeente Dordrecht – oktober 2016

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2016

Opleiding wijk- en gebiedsmanager – juni 2016

Opleiding regisseur mensenhandel – juni 2016

Cursus Big Data in het veiligheidsdomein – juni 2016

Congres Radicalisering & Terrorisme – mei 2016

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – gemeente Barneveld – april 2016

Incompany training Overlastcoördinator voor Woongoed Zeeuws Vlaanderen – april 2016

Cursus Omgang met verwarde personen – april 2016

Opleiding Overlastcoördinator – maart 2016

Incompany training Big Data in het veiligheidsdomein voor de gemeente Apeldoorn – maart 2016

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2016

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme – maart 2016

Internationale excursie Den Haag – februari 2016

Cursus Projectmanagement in het veiligheidsdomein – februari 2016

Incompany training Omgang met verwarde personen voor de gemeente Eindhoven – februari 2016

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – januari 2016

Incompany training Bestuurlijke handhaving voor de gemeente Eindhoven – december 2015

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2015

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – oktober 2015

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid voor de gemeente Westland – oktober 2015

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2015

Internationale excursie Den Haag – juli 2015

Opleiding Wijk- en gebiedsmanager – juni 2015

Cursus Projectmanagement in het veiligheidsdomein – mei 2015

Incompany training Inzicht in dwingende groepsculturen voor het Veiligheidshuis Fryslân – april 2015

Opleiding Overlastcoördinator – april 2015

Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen – maart 2015

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2015

Incompany training Big Data in het veiligheidsdomein voor de gemeente Schiedam – februari 2015

Cursus Big Data in het veiligheidsdomein – februari 2015

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid voor de gemeente Oss – januari 2015

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – januari 2015

Terugkomdag opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – december 2014

Internationale excursie Brussel – november 2015

Terugkomdag opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – november 2014

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2014

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid voor de gemeente Schiedam – oktober 2014

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2014

Excursie cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – juni 2014

Terugkomdag opleiding ketenregisseur risicojeugd – juni 2014

Incompany training Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen voor de gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost – juni 2014

Incompany training Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen voor de gemeente Capelle aan den IJssel – mei 2014

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – mei 2014

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – april 2014

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – februari 2014

Terugkomdag opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – januari 2014

Dag van het Veiligheidshuis – december 2013

Workshop aanpak probleemwijk – november 2013

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2013

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2013

Terugkomdag opleiding ketenregisseur risicojeugd – juni 2013

Masterclass Gemeentelijke regierol op veiligheid – juni 2013

Congres Nationale Politie – juni 2013

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – april 2013

Excursie Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch – maart 2013

Terugkomdag opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – maart 2013

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – februari 2013

Verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys – februari 2013

Landelijke studiedagen Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit – januari 2013

Nationale Jeugdzorgdagen – november 2012

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2012

Cursus Inzicht in de Jeugdzorg – november 2012

Cursus Kernbeleid Veiligheid – september 2012

Opleiding ketenregisseur risicojeugd– Mei 2012

Congres Nationale Politie – Mei 2012

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – April 2012

Cursus Inzicht in de Jeugdzorg – Maart 2012

Landelijke studiedagen Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit – Februari 2012

Workshop ‘de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG’ voor de opleiding tot CJG-coördinator’ van SBO – November 2011

Workshop ‘de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG’ op de ‘Veiligheidsmiddag voor Superheroes’  -December 2011

Themamiddag ‘Huisuitzetting voorkomen’ – November 2011

Workshop ‘preventieve woonbegeleiding ter voorkoming van huisuitzetting’ op het nationaal Eropaf! laboratorium– Oktober 2011

Themamiddag ‘Jeugdprostitutie en loverboys’ – Juni 2011

Workshop ‘de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG’ voor de opleiding CJG-coördinator van SBO -Mei 2011

Workshop ‘het Veiligheidshuis en de wet tijdelijk huisverbod’ op het congres ‘Huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod’ – Mei 2011

Workshop ‘1 gezin 1 plan 1 hulpverlener aanpak van multi-probleemgezinnen’ op het congres ‘Integrale Veiligheid’ op de Haagse Hogeschool – April 2011

Themamiddag ‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’ – April 2011

Themamiddag ‘de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG’ – November 2010

Workshop ‘het Veiligheidshuis, samenwerken onder één dak’ op het symposium ‘krachtige burgers, veilige wijken’ van Movisie – November 2010

Workshop ‘Sleuren of sturen, gemeenten en de sturing van veiligheid en politie’ op het symposium ‘Sturen van veiligheid’ van de Provincie Friesland – Oktober 2010

Workshop ‘Effectiever samenwerken in de veiligheidshuizen’ op de landelijke bijeenkomst van de veiligheidshuizen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid – September 2010

Workshop ‘Veiligheid in tijden van bezuinigingen’ op het congres ‘goed afwegen van lokaal veiligheidsbeleid’ van Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie – September 2010