Opleiding coordinator nazorg ex-gedetineerden

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

Meer informatie over de opleiding vindt u hier.

 

 


Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren. Op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning hoort u hoe u criminele netwerken samen met uw partners aanpakt in uw gemeente.

Meer informatie over de cursus vindt u hier.

 

 


Presentaties terugkomdag opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Op vrijdag 24 januari 2014 vond op het gemeentehuis in Ede de terugkomdag plaats voor (oud)deelnemers aan de afgelopen vier edities van de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Voor degenen die de terugkomdag hebben gemist of die deze nog eens rustig willen terugkijken is hier het verslag van deze dag te vinden.

Presentatie Jeugdboa van Anton Bos en Jan Otter.

Presentatie Evenwichtskunst van Ira Helsloot.


Presentaties Dag van het Veiligheidshuis

Op 10 december 2013 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de Dag van het Veiligheidshuis. Voor degenen die deze dag hebben gemist of die de presentaties nog eens rustig willen terugkijken is hier het verslag van de Dag van het Veiligheidshuis te vinden.


Presentatie terugkomdag opleiding ketenregisseur risicojeugd

Op 20 juni 2013 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in samenwerking met Van Aetsveld en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een terugkomdag voor oud-deelnemers aan de opleiding ketenregisseur risicojeugd. Voor degenen die de terugkomdag hebben gemist of die deze nog eens rustig willen terugkijken is hier de presentatie van de terugkomdag te vinden.


Presentatie masterclass Gemeentelijke regierol op veiligheid

Op 19 juni 2013 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in samenwerking met BMC en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de masterclass Gemeentelijke regierol op veiligheid.

Bekijk hier de presentatie van de Masterclass Gemeentelijke regierol op veiligheid.


Presentaties congres Nationale Politie

Op 18 juni 2013 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in samenwerking met Van Aetsveld het congres Nationale Politie. Voor degenen die het congres hebben gemist of die de presentaties nog eens rustig willen terugkijken is hier het verslag van het congres Nationale Politie te vinden.


Presentatie excursie Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch

Op vrijdagmiddag 15 maart 2013 vond de excursie plaats in het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch. Voor degenen die de excursie hebben gemist of die de excursie nog eens willen terugkijken is hier de presentatie te vinden.


Presentaties Verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys

Op 1 februari 2013 vond in het NBC Nieuwegein de verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys plaats. Op de website www.sbo.nl/jeugdbeleid zijn de presentaties van de verdiepingsdag te vinden.


Presentaties Landelijke studiedagen Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit

Op 30 en 31 januari 2013 vonden in het NBC Nieuwegein de landelijke studiedagen Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit plaats.

Hier vindt u de Terugblik landelijke studiedagen Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit.