Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders van huiselijk geweld en kindermis-handeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling leidt vaak tot fysieke klachten, psychische aandoeningen, isolement (door schaamte over het geweld en het fysieke letsel) bij het slachtoffer en veroorzaakt tevens hoge maatschappelijke kosten. Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u geweld achter de voordeur voorkomt.

Meer informatie over de opleiding vindt u hier.