Ik ben als Congres- en Opleidingsmanager Jeugd en Veiligheid werkzaam bij Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Hiervoor werkte ik als onderzoeker/adviseur Jeugd en Veiligheid bij Partners+Pröpper. Ik studeerde Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. In het kader van mijn Masterspecialisatie Management & Organisatie heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de aanpak van veelplegers. Voor mijn Masterthesis heb ik een onderzoek verricht naar de samenwerking tussen de verschillende betrokken partnerorganisaties in een zestal veiligheidshuizen in de Provincie Limburg.

Ik heb een bijdrage geleverd aan de toekomststrategie van het Veiligheidshuis Zuid Holland-Zuid. Ook heb ik de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod onderzocht in het Veiligheidshuis Noord-Limburg en het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Tevens heb ik in opdracht van de programmaministeries WWI en Jeugd en Gezin een onderzoek verricht naar de 1 gezin 1 plan aanpak van multi probleem gezinnen en nam ik deel aan de expertgroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken Programmadirectie Wijken gericht op de 1 gezin 1 plan 1 hulpverlener aanpak van multi probleem gezinnen.

Social Media Accounts

Twitter: FrankvSummeren

Linkedin: Frank van Summeren


Contact

www.hetveiligheidshuis.com

f.van.summeren@sbo.nl

06-41775156