Avans Hogeschool

Het Expertisecentrum Veiligheid (EV) is het kenniscentrum van de Avans Hogeschool dat zich bezighoudt met toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek rondom veiligheid. Het EV is een samenwerkingsverband van de Academie voor Management en Bestuur (AMB), de Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS), de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) en de Academie voor Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch (ASH).

 

Humanitas

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Deze mensen vinden steun bij een van de projecten van Humanitas, variërend van maatjes projecten voor ex-delinquenten tot hulp aan slachtoffers van jeugdprostitutie. Landelijk heeft Humanitas 90 lokale afdelingen, waarin 10.000 vrijwilligers in ruim 600 projecten en activiteiten actief zijn. Als “maatjes” geven zij jaarlijks 35.000 mensen (tijdelijk) een steuntje in de rug.

RONT Management Consultants

RONT Management Consultants werkt als interim/, onderzoeks- en adviesbureau aan innovatie en verbetering van beleidsprocessen in het publieke domein. Expertiseterreinen zijn onder meer zorg en veiligheid.

Stichting Eropaf!

Stichting Eropaf! ondersteunt de ontwikkeling van het outreachend werken door kennis en ervaring te delen en toegankelijk te maken. Stichting Eropaf! wordt gedragen door ondermeer de Hogeschool van Amsterdam, HvO-Querido, en Eigen Kracht Centrale.

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO)

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert congressen en verzorgd opleidingen voor professionals op het terrein van zorg en veiligheid.

Alumni Integrale Veiligheid

Alumni Integrale Veiligheid is een netwerk opgericht om IV’ers, IVK’ers en IVZ’ers samen te brengen. Het netwerk wordt ondermeer gedragen door de Avans Hogeschool, Saxion Hogeschool, Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, hét kennisinstituut op het gebied van veiligheid, is een initiatief van de Verenging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat instrumenten ontwikkeld en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten.

Samen ondermijning aanpakken

Samen ondermijning aanpakken is het platform om kennis en ervaringen te delen over de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Meer informatie is te vinden op www.samenondermijningaanpakken.nl.