Ik ben als adviseur veiligheid werkzaam bij RONT Management Consultants. Hiervoor werkte ik als congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en als onderzoeker/adviseur veiligheid bij Partners+Pröpper. Ik studeerde Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. In het kader van mijn Masterspecialisatie Management & Organisatie heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de aanpak van veelplegers. Voor mijn Masterthesis heb ik een onderzoek verricht naar de samenwerking tussen de verschillende betrokken partnerorganisaties in een zestal veiligheidshuizen in de Provincie Limburg.

Ik heb een bijdrage geleverd aan de toekomststrategie van het Veiligheidshuis Zuid Holland-Zuid. Ook heb ik de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod onderzocht in het Veiligheidshuis Noord-Limburg en het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Tevens heb ik in opdracht van de programmaministeries WWI en Jeugd en Gezin een onderzoek verricht naar de 1 gezin 1 plan aanpak van multi probleem gezinnen en nam ik deel aan de expertgroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken Programmadirectie Wijken gericht op de 1 gezin 1 plan 1 hulpverlener aanpak van multi probleem gezinnen. Tot slot heb ik tientallen congressen en honderden curusssen, opleidingen en in company trainingen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen als nazorg aan ex-gedetineerden, aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, voorkoming van radicalisering en terrorisme, integrale aanpak van multi probleemgezinnen en hulpverlening en zorg aan personen met verward gedrag.

Social Media Accounts

Twitter: FrankvSummeren

Linkedin: Frank van Summeren


Contact

www.hetveiligheidshuis.com

summeren@rontmc.nl

06-15259534