Wat is het Veiligheidshuis?

In het Veiligheidshuis werken o.a. gemeenten, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, politie, Bureau Halt, reclassering, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Slachtofferhulp, woningcorporaties samen onder één dak aan de aanpak van o.a. veelplegers, risicojeugd, huiselijk geweld en nazorg van ex-gedetineerden.

 

Waarom de LinkedIn groep ‘Het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’?

Met de opening van het 45ste Veiligheidshuis is een landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen een feit. De veiligheidshuizen blijven de komende jaren volop in ontwikkeling. Met de LinkedIn groep ‘Het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ willen wij hier een bijdrage aan leveren.

 

Wat doen we?

In de groep kunnen professionals zich met elkaar verbinden, kennis en ervaringen delen en van elkaar leren. Zo organiseren wij studiedagen, cursussen en opleidingen voor professionals die werkzaam zijn bij het Veiligheidshuis en/of bij betrokken partnerorganisaties.

 

Voor wie?

De LinkedIn groep is bedoeld voor partners van het Veiligheidshuis en andere betrokken professionals.