16, 23, 30 september, 7, 14 oktober 2021

Opleiding gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid, Utrecht

21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 en 10 november 2021

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden, Utrecht

23 september 2021

Seminar casus- en procesregie op leefbaarheid en veiligheid, Utrecht

7 oktober en 4 november 2021

Cursus huisvesting arbeidsmigranten, Den Haag

13 oktober en 10 november 2021

Training Casus- en procesregie op zorg en veiligheid, Amersfoort

14 oktober en 11 november 2021

Training Casusregie op aanpak ondermijning, Amersfoort

14 oktober, 4, 11, 18, 25 november 2021

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht

14 oktober, 4, 11, 18, 25 november 2021

Opleiding bibob coördinator, Utrecht

4, 11, 18, 24 november, 9 december 2022

Opleiding Aanpak Jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen, Utrecht

11, 25 november en 9 december 2021

Cursus Integrale persoonsgerichte aanpak, Den Haag

16, 23 november, 2 en 7 december 2021

Opleiding regisseur in veiligheid, Utrecht

18 november 2021

Seminar De Veilige Gemeente, Den Haag

2, 9 en 16 december 2021

Cursus Inzicht in Criminologie, Utrecht

20 januari, 3 en 17 februari 2022

Cursus Waarheidsvinding, Utrecht

20, 27 januari, 3, 10, 17 februari, 10 maart

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, Utrecht    

27 januari, 3 februari en 17 februari 2022

Cursus Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk, Den Haag

10 februari, 3 maart, 14 april, 12 mei, 9, 23 juni, 8, 15 september, 13 oktober, 10 november, 1 en 15 december 2022

Jaaropleiding integrale aanpak van ondermijning, Utrecht    

10, 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 2022

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht

7, 14, 21 april, 19 mei en 2 juni 2022

Opleiding wijk- en gebiedsmanager, Utrecht

25 januari en 1 februari 2022

Cursus Integrale gebiedsgerichte aanpak, Den Haag

Bijeenkomsten, cursussen en opleidingen uit het verleden

Module Openbare Orde en Veiligheid – september 2021

Training Rijker Verantwoorden BOT – september 2021

Training casus- en procesregie 2021 HLTsamen – september 2021

Training casus- en procesregie gemeente Lelystad – augustus 2021

Module Organisatie en Veiligheid – juli 2021

Training Omgang met desinformatie en maatschappelijke onrust Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden – juni 2021

Training omgang met woonwagenlocaties gemeente Staphorst – juni 2021

Module Bestuurskunde – juni 2021

Module Forensische Psychiatrie – mei 2021

Training Rijker Verantwoorden politie eenheid Zeeland West Brabant mei 2021

Training Rijker Verantwoorden gemeente Coevorden – april 2021

Training Rijker Verantwoorden politie eenheid Den Haag – april 2021

Training Rijker Verantwoorden gemeente Venlo – april 2021

Module Inleiding in de Sociaal Juridische Dienstverlening – april 2021

Bijeenkomst leerkring leefbaarheid en veiligheid – maart 2021

Cursus omgang met woonwagenlocaties in de praktijk – maart 2021

Training Rijker Verantwoorden gemeente Schiedam – februari 2021

Training casus- en procesregie voor gemeente Zwolle – februari 2021

Module Security Intelligence, januari 2021

Training casus- en procesregie voor gemeente Dordrecht, januari 2021

Training casus- en procesregie voor gemeente Haarlem, januari 2021

Bijeenkomst leerkring LIEC en RIEC’s – december 2020

Cursus Waarheidsvinding – december 2020

Cursus Inzicht in de Criminologie – december 2020

Bijeenkomst leerkring leefbaarheid en veiligheid – december 2020

Opleiding bibob coördinator, november 2020

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, november 2020

HCB seminar De Veilige Gemeente, november 2020

Bijeenkomst voorkomen van criminele carrières onder jongeren oktober 2020

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden, 2020

Cursus huisvesting arbeidsmigranten – september 2020

Opleiding nieuw beleidskader woonwagen en standplaatsenbeleid – september 2020

Bijeenkomst leerkring leefbaarheid en veiligheid – september 2020

Module Contra Terrorisme – juli 2020

Module Reclassering – juni 2020

Module Jeugdproblematiek en hulpverlening – juni 2020

Seminar De Veilige Gemeente: Ondermijnende georganiseerde criminaliteit vanuit een internationaal perspectief – juni 2020

Bijeenkomst leerkring leefbaarheid en veiligheid -juni 2020

Opleiding procesregisseur personen met verward gedrag – juni 2020

Module Publiek Private Samenwerking in het veiligheidsdomein – mei 2020

Training casus en procesregie op zorg en veiligheid – maart 2020

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2020

Training casus en procesregie op zorg voor gemeente Oosterhout – maart 2020

Training casus- en procesregie op veiligheid voor gemeente Den Bosch – februari 2020

Workshop huisvesting arbeidsmigranten regio Alkmaar – februari 2020

Workshop Rijker Verantwoorden op managementbijeenkomst ondermijning – februari 2020

Workshop Rijker Verantwoorden aanpak ondermijning op PGM Open Event – februari 2020

Hoofddocentschap cursus aanpak woonoverlast – januari 2020

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning – januari 2020

Verkorte opleiding Inzicht in Criminologie – december 2019

Cursus Crisismanagement in de praktijk, december 2019

Cursus bestuursrechtelijk handhaven – december 2019

Cursus waarheidsvinding – december 2019

Opleiding bibob coördinator – oktober 2019

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – oktober 2019

Docentschap training casus- en procesregie op zorg en veiligheid – oktober 2019

Hoofddocentschap opleiding integraal toezichthouder handhaving – oktober 2019

Cursus APV & Bijzondere Wetten – oktober 2019

Congres Radicalisering & Terrorisme – oktober 2019

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – oktober 2019

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2019

Hoofddocentschap opleiding gebiedsregisseur – september 2019

Spreker op congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit, september 2019

Dagvoorzitterschap Regiodag Samen tegen mensenhandel voor Lumens – september 2019

Incompany training Procesregisseur personen met verward gedrag voor gemeente Goes – september 2019

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid voor gemeente Breda – september 2019

Incompany training Wijkcoördinator voor gemeente Hilversum – juli 2019

Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag – juni 2019

Workshop Regievoering bij Complexe Problematiek voor het Actiecentrum Zorg en Veiligheid Groningen – mei 2019

Opleiding Wijk- en gebiedsmanager – mei 2019

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2019

Opleiding Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling – maart 2019

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden – maart 2019

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit – maart 2019

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme – februari 2019

Congres Personen met verward gedrag – januari 2019

Cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid – december 2018

Cursus Bestuursrechtelijk handhaven – december 2018

Cursus Predictive profiling – december 2018

Cursus Waarheidsvinding – december 2018

Cursus Crisismanagement in de praktijk – december 2018

Verkorte opleiding Inzicht in de Criminologie – december 2018

Congres Drones in het publieke domein – november 2018

Opleiding wijk- en gebiedsmanager – november 2018

Cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte – november 2018

Opleiding Bibob coördinator – november 2018

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2018

Congres Radicalisering & Terrorisme – oktober 2018

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – oktober 2018

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2018

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit – september 2018

Opleiding procesregisseur personen met verward gedrag – juni 2018

Opleiding wijk- en gebiedsmanager – mei 2018

Opleiding gebiedsregisseur – april 2018

Opleiding Overlastcoördinator – maart 2018

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling – maart 2018

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2018

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden – maart 2018

Internationale excursie Terreurbestrijding – februari 2018

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme – februari 2018

Congres Personen met verward gedrag – januari 2018

Incompany training Overlastcoördinator – gemeente Almelo – januari 2018

Congres Radicalisering & Terrorisme – december 2017

Cursus Bestuursrechtelijk handhaven – december 2017

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2017

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – oktober 2017

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2017

Opleiding regisseur multi probleemgezinnen – september 2017

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit – september 2017

Opleiding wijk- en gebiedsmanager – juni 2017

Incompany training wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – gemeente Ede – juni 2017

Incompany training wijk- en gebiedsmanager – gemeente Zundert – mei 2017

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2017

Opleiding Overlastcoördinator – maart 2017

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden – maart 2017

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicaliseringen terrorisme – februari 2017

Congres Radicalisering & Terrorisme – januari 2017

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – gemeente Cappelle aan den IJssel – januari 2017

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – januari 2017

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning – januari 2017

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2016

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling – november 2016

Internationale excursie radicalisering & (contra)terrorisme in Brussel – oktober 2016

Incompany training Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – gemeente Dordrecht – oktober 2016

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2016

Opleiding wijk- en gebiedsmanager – juni 2016

Opleiding regisseur mensenhandel – juni 2016

Cursus Big Data in het veiligheidsdomein – juni 2016

Congres Radicalisering & Terrorisme – mei 2016

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – gemeente Barneveld – april 2016

Incompany training Overlastcoördinator voor Woongoed Zeeuws Vlaanderen – april 2016

Cursus Omgang met verwarde personen – april 2016

Opleiding Overlastcoördinator – maart 2016

Incompany training Big Data in het veiligheidsdomein voor de gemeente Apeldoorn – maart 2016

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2016

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme – maart 2016

Internationale excursie Den Haag – februari 2016

Cursus Projectmanagement in het veiligheidsdomein – februari 2016

Incompany training Omgang met verwarde personen voor de gemeente Eindhoven – februari 2016

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – januari 2016

Incompany training Bestuurlijke handhaving voor de gemeente Eindhoven – december 2015

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2015

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – oktober 2015

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid voor de gemeente Westland – oktober 2015

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2015

Internationale excursie Den Haag – juli 2015

Opleiding Wijk- en gebiedsmanager – juni 2015

Cursus Projectmanagement in het veiligheidsdomein – mei 2015

Incompany training Inzicht in dwingende groepsculturen voor het Veiligheidshuis Fryslân – april 2015

Opleiding Overlastcoördinator – april 2015

Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen – maart 2015

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – maart 2015

Incompany training Big Data in het veiligheidsdomein voor de gemeente Schiedam – februari 2015

Cursus Big Data in het veiligheidsdomein – februari 2015

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid voor de gemeente Oss – januari 2015

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – januari 2015

Terugkomdag opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – december 2014

Internationale excursie Brussel – november 2015

Terugkomdag opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – november 2014

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2014

Incompany training Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid voor de gemeente Schiedam – oktober 2014

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2014

Excursie cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – juni 2014

Terugkomdag opleiding ketenregisseur risicojeugd – juni 2014

Incompany training Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen voor de gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost – juni 2014

Incompany training Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen voor de gemeente Capelle aan den IJssel – mei 2014

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen – mei 2014

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid – april 2014

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – februari 2014

Terugkomdag opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – januari 2014

Dag van het Veiligheidshuis – december 2013

Workshop aanpak probleemwijk – november 2013

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2013

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden – september 2013

Terugkomdag opleiding ketenregisseur risicojeugd – juni 2013

Masterclass Gemeentelijke regierol op veiligheid – juni 2013

Congres Nationale Politie – juni 2013

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – april 2013

Excursie Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch – maart 2013

Terugkomdag opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – maart 2013

Opleiding ketenregisseur risicojeugd – februari 2013

Verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys – februari 2013

Landelijke studiedagen Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit – januari 2013

Nationale Jeugdzorgdagen – november 2012

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – november 2012

Cursus Inzicht in de Jeugdzorg – november 2012

Cursus Kernbeleid Veiligheid – september 2012

Opleiding ketenregisseur risicojeugd– Mei 2012

Congres Nationale Politie – Mei 2012

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid – April 2012

Cursus Inzicht in de Jeugdzorg – Maart 2012

Landelijke studiedagen Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit – Februari 2012

Workshop ‘de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG’ voor de opleiding tot CJG-coördinator’ van SBO – November 2011

Workshop ‘de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG’ op de ‘Veiligheidsmiddag voor Superheroes’  -December 2011

Themamiddag ‘Huisuitzetting voorkomen’ – November 2011

Workshop ‘preventieve woonbegeleiding ter voorkoming van huisuitzetting’ op het nationaal Eropaf! laboratorium– Oktober 2011

Themamiddag ‘Jeugdprostitutie en loverboys’ – Juni 2011

Workshop ‘de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG’ voor de opleiding CJG-coördinator van SBO -Mei 2011

Workshop ‘het Veiligheidshuis en de wet tijdelijk huisverbod’ op het congres ‘Huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod’ – Mei 2011

Workshop ‘1 gezin 1 plan 1 hulpverlener aanpak van multi-probleemgezinnen’ op het congres ‘Integrale Veiligheid’ op de Haagse Hogeschool – April 2011

Themamiddag ‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’ – April 2011

Themamiddag ‘de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG’ – November 2010

Workshop ‘het Veiligheidshuis, samenwerken onder één dak’ op het symposium ‘krachtige burgers, veilige wijken’ van Movisie – November 2010

Workshop ‘Sleuren of sturen, gemeenten en de sturing van veiligheid en politie’ op het symposium ‘Sturen van veiligheid’ van de Provincie Friesland – Oktober 2010

Workshop ‘Effectiever samenwerken in de veiligheidshuizen’ op de landelijke bijeenkomst van de veiligheidshuizen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid – September 2010

Workshop ‘Veiligheid in tijden van bezuinigingen’ op het congres ‘goed afwegen van lokaal veiligheidsbeleid’ van Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie – September 2010