Avans Hogeschool

Het Expertisecentrum Veiligheid (EV) is het kenniscentrum van de Avans Hogeschool dat zich bezighoudt met toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek rondom veiligheid. Het EV is een samenwerkingsverband van de Academie voor Management en Bestuur (AMB), de Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS), de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) en de Academie voor Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch (ASH).

 

Humanitas

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Deze mensen vinden steun bij een van de projecten van Humanitas, variërend van maatjes projecten voor ex-delinquenten tot hulp aan slachtoffers van jeugdprostitutie. Landelijk heeft Humanitas 90 lokale afdelingen, waarin 10.000 vrijwilligers in ruim 600 projecten en activiteiten actief zijn. Als “maatjes” geven zij jaarlijks 35.000 mensen (tijdelijk) een steuntje in de rug.

 

Netwerk Werken met Risicojongeren

Het Netwerk Werken met Risicojongeren is een landelijk online netwerk voor en door sociale professionals werkzaam in diverse disciplines zoals jongerenwerk, jeugdzorg, GGZ, maatschappelijk werk, onderwijs, arbeidstoeleiding, justitie en politie. Het Netwerk is een initiatief van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch.

 

Partners+Pröpper

Partners+Pröpper werkt als bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau aan innovatie en verbetering van beleidsprocessen in het openbaar bestuur. Expertiseterreinen zijn ondermeer jeugd, veiligheid en de wijkaanpak.

 

Stichting Eropaf!

Stichting Eropaf! ondersteunt de ontwikkeling van het outreachend werken door kennis en ervaring te delen en toegankelijk te maken. Stichting Eropaf! wordt gedragen door ondermeer de Hogeschool van Amsterdam, HvO-Querido, en Eigen Kracht Centrale.

 

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO)

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert congressen en verzorgd opleidingen voor professionals op het terrein van jeugd en veiligheid.

 

Alumni Integrale Veiligheid

Alumni Integrale Veiligheid is een netwerk opgericht om IV’ers, IVK’ers en IVZ’ers samen te brengen. Het netwerk wordt ondermeer gedragen door de Avans Hogeschool, Saxion Hogeschool, Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland.

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, hét kennisinstituut op het gebied van veiligheid, is een initiatief van de Verenging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat instrumenten ontwikkeld en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten.

 

Van Aetsveld

Van Aetsveld is een interim- en adviesbureau gespecialiseerd in project- en verandermanagement in het publieke domen dat overheidsinstellingen ondersteunt en adviseert op het terrein van samenwerking.

 

Seinpost

Seinpost is een onderzoeks- en adviesbureau op het terein van jeugd, veiligheid en leefbaarheid.