Benoeming MIT-programmateam in aanpak ondermijnende criminaliteit

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een programmaleiding gekregen. Vanuit de zes samenwerkende organisaties – de Politie, de FIOD, de Douane, de Belastingdienst, de KMar/Defensie en het Openbaar Ministerie (OM) – zijn vier leden voor het programmateam benoemd.

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en docent op de training casusregie voor de aanpak van ondermijning.

Het MIT frustreert en pakt de criminele verdienmodellen en hun bedrijfsprocessen aan, zowel in nationaal verband als in internationaal verband. In MIT-verband wordt een multidisciplinair datacentrum opgebouwd met behulp van de gedeelde kennis en expertise van alle betrokken diensten, waardoor meer operationele slagkracht ontstaat.

“Vooral door enorme criminele geldstromen die zijn gemoeid met drugshandel dreigen misdadigers en hun facilitators die de illegale praktijken mogelijk maken, de legale economie en samenleving te ondermijnen. Dankzij de gedeelde kennis in het MIT kunnen alle partners in het toezicht, de handhaving en de opsporing sneller schakelen in de aanpak van de criminele bedrijfsprocessen in binnen- en buitenland. Dat betekent: oprollen van criminele netwerken, afpakken van crimineel vermogen en barrières opwerpen om crimineel handelen verder te voorkomen’’, aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.